بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
نام و نام خانوادگی: منوچهر وثوقی شهواری
 
سال تولد: 1329
محل تولد: میناب
 
محل زندگی: تهران
 
رشته تحصیلی:مهندسی علوم تغذیه
 
دانشگاه محل تحصیل:
 
تخصص: شیمی دان