سه شنبه 12 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'برگزاری رویداد ملی فرصت (طرح شهید بابایی)'
'برگزاری اردوی جهادی آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی در استان هرمزگان با حضور صاحبان استعداد برتر سراسر کشور'
'عامری گفت:یکی از دغدغه‌های اصلی نخبگان بهره‌گیری از توانمندی آنها و اثرگذاری آنان در جامعه است '
'فراخوان| سربازان فناور جذب می‌شوند'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741