چهارشنبه 29 اسفند 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'آگهی جذب نیروی امریه در بنیاد نخبگان استان هرمزگان'
' کارگاه مشاوره با محوریت کارتیمی برگزار شد.'
'اردوی جهادی کارآفرینی، وآموزش مفاهیم علوم پایه بصورت انجام آزمایشات در بندرعباس برگزار شد '
'برگزاری آیین تکریم و نکو داشت چهارمین دریانورد بزرگ '

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741