پنج شنبه 27 دی 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'استان هرمزگان باید وجود افراد متخصص را حس کند'
'از خداوند شاکرهستم که به بنده چند صباحی فرصت خدمت به جامعه نخبگان استان را اعطا کرد.'
'استان هرمزگان،استان ظرفیت‌هاست و اجتماعات نخبگانی تشکیل می گردد '
'در بنیاد ملی نخبگان برچسبی به عنوان نخبه نداریم'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741