بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

بنیاد نخبگان استان هرمزگان

 

 

 تلفن تماس : 33757072-076

کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی (شماره داخلی1)

کارشناس هماهنگی، نظارت و اجتماعات نخبگانی (شماره داخلی 2 و شماره مستقیم:07633757074)

کارشناس ارزیابی و نظارت (شماره داخلی2)

کارشناس اداری، مالی و پشتیبانی (شماره داخلی3)

ارسال نمابر: (شماره داخلی4)

 

پست الکترونیکی:  hormoz@bmn.ir

آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 7919774741