بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

بنیاد نخبگان استان هرمزگان

 

 

                       تلفن های تماس:(2 خط)

076-33757072

 

076-33757074

ارسال نمابر: داخلی 4

 

کارشناس دفتر و روابط عمومی: سرکار خانم میرزاده

شماره داخلی: 1

 

کارشناس امور فرهنگی و فناوری اطلاعات: سرکار خانم سالاری

شماره داخلی: 2

 

کارشناس اداری، مالی و پشتیبانی: جناب آقای دهقانی

شماره داخلی:3

 

کارشناس هماهنگی، نظارت و اجتماعات نخبگانی: سرکار خانم بنی اسدی

شماره تماس:07633757074

 

 

 

پست الکترونیکی:     hormoz@bmn.ir

 

 

 

آدرس:

 

هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741