بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
نام و نام خانوادگی: استاد ضیاالدین بنی هاشمی
 
سال تولد: 1316
 
محل تولد: بندرعباس
 
محل زندگی: شیراز
 
رشته تحصیلی: کشاورزی گرایش گیاه پزشکی
 
دانشگاه محل تحصیل: آمریکا
 
دانشگاه محل خدمت: دانشگاه شیراز