بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان (طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی)
نگاهی کوتاه به تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان/

توسعه فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان (طرح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی)

بنیاد هر ساله به منظور ارتقای توانمندی‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های‌ علمی کشور، تسهیلاتی را در قالب طرح «کاظمی آشتیانی» به حائزان شرایط اعطا می‌کند.

طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)
باز نشر اطلاعیه/

طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی 1402-1401، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

طرح دورة پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران)
نگاهی کوتاه به تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان/

طرح دورة پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران)

بنیاد ملی نخبگان، دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی را بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانی آنان در دوران دانشجویی و دانش‌آموختگی شناسایی می‌کند تا بتوانند از تسهیلات پسادکتری بهره‌مند شوند.

پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده (طرح شهید فخری‌زاده)
نگاهی کوتاه به تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان/

پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده (طرح شهید فخری‌زاده)

بنیاد برای رونق بخشیدن به فضای خلاقیت و ابتکارات ذهنی، هرساله تعدادی از اختراع‌های ثبت شده را در سه سطح شناسایی و به منظور هدایت آنها، تسهیلاتی به آنان اعطا می‌کند.

بخش‌های اجرایی با تمام توان برای تقویت منزلت نخبگان بکوشند/ تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از توان علمی نخبگان در نظام حکمرانی
رئیس‌جمهور مطرح کرد:

بخش‌های اجرایی با تمام توان برای تقویت منزلت نخبگان بکوشند/ تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از توان علمی نخبگان در نظام حکمرانی

رئیس‌جمهور گفت: بخش‌های اجرایی مرتبط حتما باید در این زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند.

اطلاعیه/ طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

اطلاعیه/ طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی 1402-1401، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.