جمعه 28 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

فراخوان ثبت نام در مرحله مقدماتی سی امین جشنواره امتنان از کارگران، گروه کار و واحد تولیدی نمونه در سال 97

شروع ثبت نام مرحله مقدماتی سی امین جشنواره امتنان از کارگران، گروه کار و واحد تولیدی نمونه استان هرمزگان در سال97

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان هرمزگان ثبت نام در مرحله مقدماتی سی امین جشنواره امتنان از کارگران، گروه کار و واحد تولیدی نمونه در سال 97 به منظور تجلیل از نیروی کار مولد، متخصص، مخترع، مبتکر و همچنین فرهنگ استفاده از فکر جمعی از تاریخ 97/8/5تا 97/9/5 آغاز می گردد.

لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در مرحله مقدماتی به وب سایت http://emtenan.mcls.gov.ir مراجعه فرمایند.

تاریخ انتشار : 1397/08/04
کد : 69
تعداد بازدید: 47

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741