سه شنبه 12 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

بنیاد نخبگان استان هرمزگان


                       تلفن های تماس:(2 خط)

076-33757072

076-33757074

ارسال نمابر: داخلی 4


کارشناس دفتر و روابط عمومی: سرکار خانم میرزاده

شماره داخلی: 1


کارشناس امور فرهنگی و فناوری اطلاعاتسرکار خانم سالاری

شماره داخلی: 2


کارشناس اداری، مالی و پشتیبانی: جناب آقای دهقانی

شماره داخلی:3


کارشناس هماهنگی، نظارت و اجتماعات نخبگانی: سرکار خانم بنی اسدی

شماره تماس:07633757074


پست الکترونیکی:     hormoz@bmn.ir


آدرس:

هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741