یکشنبه 28 دی 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جلسه ریاست بنیاد نخبگان استان با رئیس و جمعی از اعضای دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان و دانشجویان برتر در خصوص اجرای طرح توانمندسازی آینده سازان نوورود با همکاری استعدادهای برتر(توانا) برگزار گردید

عامری سیاهوئی یکی از سیاست‎های بنیاد ملی نخبگان را فراهم آوردن فرصت الگوسازی از سرآمدان در کنار دستاوردهای دیگر آن در راستای روشنگری مسیر صحیح توسعه انسانی، مصون سازی جامعه جوان دانشجو در برابر آسیب‌های احتمالی برشمرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان؛ جلسه ریاست بنیاد نخبگان استان با رئیس و جمعی از اعضای دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان و دانشجویان برتر در خصوص اجرای طرح توانمندسازی آینده سازان نوورود با همکاری استعدادهای برتر(توانا)، روز یکشنبه 31 شهریور ماه 98 برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه وحیدعامری سیاهوئی ضمن ابراز خرسندی از حرکت خود جوش دانشجویان برتر و فعال و اساتید دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان جهت همکاری در طرح توانمندسازی آینده‌سازان نوورود با همکاری استعدادهای برتر(توانا) گفت: جوانان بعنوان نیروهای پیشران جامعه که بعضاً آسیب پذیر می باشد، نهادهای متولی را مستلزم سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توانمندسازی و اثرگذاری آنان در جامعه و به دنبال آن افزایش سرمایه اجتماعی نموده است.
رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان با بیان اینکه بخش اعظمی از هویت جوانان از طریق جامعه‌پذیری و حضور در خانواده با ایجاد اعتماد به نفس اولیه و بسترسازی مناسبی جهت میل به مشارکت و حضور اجتماعی ساخته می شود، ادامه داد شکل گیری اجتماع جوانان در مراکز دانشگاهی فرصت بزرگی برای هم افزایی و پرورش و رشد خلاقیت فراهم می آورد که  در کنار این فرصت‌ها، قطعا تهدیدهایی هم می¬توان برای جامعه جوانان دانشجو متصور بود، لذا یکی از سیاست‎های بنیاد ملی نخبگان در این راستا فراهم آوردن فرصت الگوسازی از سرآمدان است که در کنار دستاوردهای دیگر آن با روشنگری مسیر صحیح توسعه انسانی، جامعه جوان دانشجو را در برابر آسیب های احتمالی مصون می¬سازد.
عامری سیاهوئی یکی از اقشار آسیب پذیر و نیازمند مراقبت مناسب را،  نوورودان به دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی دانست و اذعان نمود دانشجویانی که تازه به آموزش عالی راه می یابند و ازشهرها و روستاهای مختلف کشور وارد فضای فرهنگی گسترده و عموماً با چالش‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی واجتماعی روبرو می شوند و به دلیل عدم آشنایی با قوانین مختلف دانشگاه، رویکردهای آموزشی در دانشگاه‌ها، نحوه تعامل در زندگی دانشجویی و خوابگاهی و... بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. در حالی‌که اگر ارتباط  نوورودان با دانشجویان شایسته شکل بگیرد می¬تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد که از جمله می¬توان به اثرگذاری و توسعه شخصیت و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان اشاره کرد و از سوی دیگر اطلاعات معتبرتر و قابل وثوقی را در اختیار نوورودان قرار می¬دهد و دانشجو نوورود احساس می‌کند،  دانشگاه به حضور آنان در این محیط بها داده و مهم تر اینکه دانشگاه را بعنوان خانه دوم خود تلقی می‌کند.
عامری با تاکید بر تجربۀ قریب بهِ نُه سال بنیاد نخبگان استان در اجرای برنامه‌های هدایت و توانمند سازی گسترده  و متنوع برای اجتماعات نخبگانی گفت: به همت این بنیاد و مشارکت دانشجویان صاحب استعداد برتر و شایسته ترم های قبلی (بعنوان دانشجویان همکار در طرح)و اساتید جهت تسریع توانمند سازی و اثرگذاری، تقویت سرمایه‌های اجتماعی  و توانمند سازی و شکوفایی دانشجویان ، گروه‌هایی با حضور دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 99-1398، تشکیل و بناست طرحی تحت عنوان طرح توانمندسازی نوورودان با کمک استعدادهای برتر(توانا) را اجرا نماید.
عامری ضمن تشریح کامل دستورالعمل اجرایی طرح گفت: این طرح بصورت برگزاری کارگاه‌ها، دورهمی در خصوص قوانین دانشگاه، زندگی دانشجویی و گردش در محیط دانشگاه اجرا می شود و تقویت این سرمایه‌های اجتماعی بعنوان مجموعه منابع بالقوه و بالفعل در دسترس فرد یا گروه، تشکیل شبکه ای نسبتا بادوام و پایدار از ارتباطات نهادینه شده یا آشنایی‌های متقابل و قابل احترام و دارای ابعادی همچون حسن نیت، دوستی یابی و همدردی، تعامل میان افراد را از نتایج طرح برشمرد.
 در پایان افراد حاضر در جلسه، ضمن استقبال و اعلام آمادگی جهت شرکت در طرح، پیشنهادات و نظرات خود را جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن اعلام نمودند.

تاریخ انتشار : 1398/06/31
کد : 61
تعداد بازدید: 183

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741