جمعه 28 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اولین مرحله از مجموعه بازدیدهای هدفمند در سال 1397
بازدید مستعدین برتر استان هرمزگان از پالایشگاه نهم فاز 12 پارس جنوبی

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان هرمزگان در تاریخ 24 آبان ماه 97 به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر و با همکاری بنیاد های نخبگان پهنه جنوب بازدید مستعدین برتر استان هرمزگان از پالایشگاه نهم فاز 12 پارس جنوبی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان هرمزگان در تاریخ 24 آبان ماه 97 به همت بنیاد نخبگان استان بوشهر و با همکاری بنیاد های نخبگان پهنه جنوب بازدید مستعدین برتر استان هرمزگان از پالایشگاه نهم فاز 12 پارس جنوبی برگزار گردید.
این بازدید با هدف نیازسنجی و آشنایی از پالایشگاه نهم فاز 12 پارس‌جنوبی، تعامل و شبکه سازی مستعدین برتر و متخصصین استان های پهنه خلیج‌فارس با حضور مستعدین برتر استان های بوشهر، فارس و هرمزگان برگزار شد. این بازدید بطور کلی  از دو بخش: اتاق کنترل و سایت‌های عملیاتی انجام شد.
اتاق کنترل همانند مغز پالایشگاه در حال فعالیت و کنترل واحدهای مختلف پالایشگاه می باشد. واحدهای اصلی تحت کنترل به قسمت های زیر تقسیم می شوند:
1.    واحد دریافت گاز و میعانات گازی
2.    تثبیت میعانات گازی به منظور یکسان سازی سرعت ورودی میعانات به واحدها
3.    تخلیه گازهای سمی مانند H2S و CO2 نم زدایی به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات ها
4.    واحد جداسازی H2S و تبدیل به سولفور و درنهایت گوگرد جامد
5.    تخلیه گازهای سمی مانند H2S و CO2 نم زدایی به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات ها
6.    واحد جداسازی H2S و تبدیل به سولفور و درنهایت گوگرد جامد

تاریخ انتشار : 1397/08/25
کد : 71
تعداد بازدید: 61

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741