پنج شنبه 13 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جلسات ریاست بنیاد نخبگان با رؤسا و مدیران گروه آموزشی دانشکده‌های دانشگاه هرمزگان برگزار گردید.

عامری مشارکت اساتید جهت شناسایی پتانسیل‌های دانشجویان در دانشگاه را عاملی مهم جهت قوی‌تر شدن فرآیند سنجش و شناسایی دانشجویان مستعد دانست.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان؛ جلسه ریاست بنیاد نخبگان استان با رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان و مدیران گروه های آموزشی در خصوص شناسایی و هدایت دانشجویان مستعد، روز چهارشنبه 27 شهریور ماه 98 برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه وحیدعامری سیاهوئی ضمن ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات بنیاد نخبگان استان در خصوص شناسایی و حمایت و توانمندسازی دانشجویان مستعد در طی چند سال اخیر، گفت در محیط‌های علمی دنیا، اساتید بعنوان معیار مهم و اصلی در اولویت شناسایی دانشجویان مستعد از طریق ارائه توصیه نامه تحصیلی هستند، لذا بنیاد، با عنایت به تجربه موفق قریب به نُه سال در نظر دارد بدون تخطی از آیین‌نامه‌های مربوطه، علاوه بر گسترش دایرۀ شناسایی وحمایتی بنیاد ، برای سنجش عادلانه تر، از نظر اساتید نیز در امر بهره گیرد. 
وی ادامه داد تعدادی از دانشجویان، برای کسب امتیاز برخی از فعالیت‌های نخبگانی ازجمله اخذ امتیاز مقالات از مسیرهای غیر قانونی و خارج از چارچوب اخلاق علمی اقدام می نمایند که این مسئله، منجر به ظهور آسیب‌های جدی در سنجش و شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد برای ارائه تسهیلات مختلف و به تبع برای سنجش فعالیت‌های پژوهش در دانشگاه و نیز اظهار نگرانی و بی‌اعتمادی جامعه دانشگاهی شده است و از طرفی چهره جامعه دانشگاهی را خدشه‌دار می‌کند، حال اگر نظر اساتید در شناسایی دانشجویان صاحب استعداد برتر نیز در نظر گرفته شود، بی‌شک مسائل و چالش‌های پیش‌گفته به حداقل خواهد رسید. 
در پایان پرسش و پاسخی در خصوص نحوۀ همکاری دانشکده‌ها و اساتید صورت پذیرفت و رئیس بنیاد نخبگان استان با تاکید بر مشارکت و تشویق اساتید جهت شناسایی پتانسیل‌های دانشجویان در دانشگاه جهت قوی‌تر شدن فرآیند سنجش و شناسایی دانشجویان مستعد را نمود.
لازم به یادآوری است جلسات با رؤسا و مدیران گروه آموزشی دانشکده‌های علوم انسانی، علوم و فنون دریایی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و فنی و مهندسی طی سه روز در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار گردید.

 

تاریخ انتشار : 1398/06/27
کد : 58
تعداد بازدید: 111

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741