جمعه 28 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

کارگاه های آموزشی:

  • مهارت های قبل و بعد از ازدواج– اردیبهشت ماه 97- بندرعباس
  • دنیای متن– اردیبهشت ماه 97- بندرعباس
  • آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان– اردیبهشت ماه 97- بندرعباس

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741