پنج شنبه 13 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بازدید اعضای شورای علمی نخبگان استان و جمعی از مستعدین تحت حمایت و اساتید دانشگاه از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو)

بازدید اعضای شورای علمی نخبگان استان و جمعی از مستعدین تحت حمایت و اساتید دانشگاه از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو) و برگزاری نشست با مسئولین آن مجموعه

اعضای شورای علمی نخبگان استان و جمعی از مستعدین تحت حمایت و اساتید دانشگاه از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو) بازدید نمودند و در حاشیه برگزاری بازدید، نشستی با مسئولین آن مجموعه برگزار نمودند.

تاریخ انتشار : 1398/04/25
کد : 48
تعداد بازدید: 197

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741