بسمهتعالی

اطلاعیة مهم (شمارة 5)

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌ها

(دانش‌آموختگان­ برترِ فنّاور)

 

بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت­های تخصصی دانش­آموختگان­برترِدانشگاهی که به فعالیت­های فنّاورانه در شرکتهای فعال در حوزة فنّاوری اشتغال دارند، تسهیلات نظام­وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.


یادآوری: شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیانِ مشمول قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی و نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی نهادهای توسعة فنّاوری و نوآوری که از سوی مرکز تأیید می‌شود، شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری محسوب می‌شوند.


شرایط اعطای تسهیلات نظام وظیفة تخصصی به افراد فعال در شرکت‌ها(دانش‌آموختگان­برترِ فنّاور) به شرح زیر است:


1- متقاضی باید دانش­آموختۀ دورۀ کارشناسی،کارشناسی­ارشد یا دکتری تخصصی از یکی از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور باشد که صحت مدارک صادرة آن به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.


2- از زمان دانش‌آموختگی متقاضی بیش از سه سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل کشور) و بیش از شش سال (برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور) نگذشته باشد.


یادآوری: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده­اند، نیز در صورت موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل خود می­توانند از این تسهیلات بهره­مند شوند.


3- شرط لازم: متقاضیان برای نام نویسی در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:

الف. دانش­آموخته باید در یکی از شرکت­های مذکور به مدت دست کم سه ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام­وقت به فعالیت مشغول بوده باشد.


یادآوری1: چنانچه فرد در حین گذراندن دورة خدمت نظام‌وظیفه باشد، سابقة بیمة پرداختی تا قبل از تاریخ شروعِ خدمت وی در نظر گرفته می‌شود.


یادآوری 2: چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی وی گذشته باشد می‌تواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود.


4-  شرط کافی: متقاضی باید حائز بیشترین امتیاز از فعالیت­های نخبگانی (شامل فعالیت‌های فنّاورانه، پژوهش و آموزشی)بر اساس معیارهای بنیاد در میان متقاضیان باشد.


5- مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به شرح زیر است:

الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)

ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد

د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد

ه‍. اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان یا فنّاور (عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش‌بنیان یا فنّاور)


6- شرکت­‌‌ها  باید دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشند.


7- هر یک از شرکت­های مشمول می­تواند یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را معرفی کند.  سهمیة مذکور برای مدت یک سال (و بر اساس سال مالی شرکت) تعیین می‌شود و صرفا برای همان سال قابل استفاده است.


8- هیچ نیازی به مراجعه حضوری فرد یا ارایه تقاضای مکتوب به بنیاد ملّی نخبگان/ معاونت علمی و فناوری نیست و فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت متبوع خود را در سامانةsoraya.bmn.ir   ثبت و به‌صورت الکترونیکی مراحل آن را پیگیری کند. پیام های لازم درباره وضعیت تقاضا (نقص مدارک و تأیید و یا عدم تأیید) در همین سامانه قابل مشاهده است.


9- باتوجه به اینکه امتیازهای دانش‌آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می‌شود لازم است:


9-1. همة اطلاعات به طور کامل در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی‌شود.


9-2. زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه 45 روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.


یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.


10-  چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک بار دیگر (در محدودة دورة‌مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان‌پذیر است.


11- تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، صرفاً از طریق شبکه (و به شکل غیرحضوری) انجام خواهد پذیرفت. از این رو چنانچه متقاضیان پرسش/ درخواستی دربارة این موضوع داشته باشند باید با مراجعه به بخش «پاسخگویی به درخواستهای شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn.ir)، درخواست خود را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.