جمعه 1 آذر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

جایزه­‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
تسهیلات نظام وظیفه
اختراعات
استمرار،تمدید یا ارتقا سطح تسهیلات دانشجویی
پژوهانه انجام پروژه ها
تسهیلات استعدادهای هنری
تسهیلات دانشجویی
کمک هزینه مسافرت علمی
محققان و اساتید برجسته
ودیعه مسکن

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741