شنبه 4 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان: آقای دکتر وحید عامری سیاهوئی
عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: فیزیک-اتمی و مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی:  vahameri@hormozgan.ac.ir
 
سوابق علمی:
مدرس دانشگاه هرمزگان
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان (از  سال 1394 تا کنون)
دارای 11 مقاله به زبان انگلیسی در مجلات ISI و نمایه های بین المللی دارای IF
دارای 1 مقاله فارسی در مجلات علمی – پژوهشی و ISC
دارای بیش از 6 خلاصه مقاله و مقاله کامل در سمینارهای علمی و بین المللی داخلی و خارجی
راهنمایی 2 دانشجوی کارشناسی ارشد (فارغ التحصیل)
مشاوره 6 دانشجوی کارشناسی ارشد (فارغ التحصیل )
فرصت مطالعاتی در دانشگاه SNSکشور ایتالیا شهر پیزا


 زمینه های تحقیقاتی:
اطلاعات کوانتومی
کوانتش میدان
سامانه های اپتومکانیکی
همگامی کوانتومی
همبستگی های کوانتومی


     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741