سه شنبه 12 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 

دکتر وحید عامری سیاهوئی

عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته : فیزیک

مرتبه علمی :  استادیار

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741