دوشنبه 20 آبان 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'برگزاری نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان با حضور مستعدین برتر سراسر کشور'
'کارگاه آموزشی «تصمیم گیری و مهارت‌ حل مسئله» برگزار شد '
'فراخوان برنامه کتابخوانی و نقد کتاب ناتور دشت'
'برنامه زمانی بازدید های ملی بنیاد نخبگان استان هرمزگان'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741