یکشنبه 9 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'فراخوان کارگاه مجازی عکاسی با موبایل ویژه مستعدین برتر سراسر کشور'
'بررسی و ارزیابی طرح راه یافته به بیست و دومین جشنوارۀ جوان خوارزمی '
'وحید عامری سیاهوئی ، کلیدواژۀ بسیار مهم در مقولۀ نخبه پروری راگسترش اثرگذاری نخبگان در جامعه دانست.'
'ثبت‌نام دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن از 15 مهر ماه آغاز می‌شود'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها

     تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد.
آدرس: هرمزگان - بندرعباس - انتهای رسالت شمالی - چهار راه بصیرت- بلوار افروز شهابی پور- بنیاد نخبگان استان هرمزگان

کد پستی: 79197-74741