بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
نام و نام خانوادگی: علی رضایی
 
سال تولد: 1327
 
محل تولد: میناب
 
محل زندگی: بندرعباس
 
رشته تحصیلی: کارشناس ادبیات فارسی
 
دانشگاه محل تحصیل: تهران
 
تخصص: نویسنده و محقق